Print header

Arhiv javnih naročil

"Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila Ministrstva za javno upravo so za naročila, poslana v objavo po 31. 12. 2021, objavljene na portalu javnih naročil."

 1. Napredno iskanje (CPV koda, vrsta naročila, status, rok oddaje)
 2. select date
Objava: 04.05.2021
ODJEDKAN-12/2021
Prejem ponudb zaključen
Vzdrževanje in podpora obstoječih jedrnih...
Rok: 31.05.2021 do 13:00
CPV kode
 • 50310000 - Vzdrževanje in popravilo pisarniških strojev
 • 72200000 - Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
 • 72500000 - Z računalniki povezane storitve
Predmet
Vzdrževanje in podpora obstoječih jedrnih komunikacijskih naprav v državnem omrežju HKOM
Rok za predložitev ponudb
31.05.2021 do 13:00
Datum in ura odpiranja
31.05.2021 ob 14:00
Razpisna dokumentacija
Vprašanja in odgovori
Drugi podatki
Objava: 07.05.2021
ODTON-3/2021
Prejem ponudb zaključen
Dobava potrošnega materiala za tiskanje
Rok: 04.06.2021 do 12:00
CPV kode
 • 30100000 - Pisarniški stroji, oprema in potrebščine, razen računalnikov, tiskalnikov in pohištva
Predmet
Dobava potrošnega materiala za tiskanje
Rok za predložitev ponudb
04.06.2021 do 12:00
Datum in ura odpiranja
04.06.2021 ob 12:30
Razpisna dokumentacija
Vprašanja in odgovori
Drugi podatki
Objava: 12.05.2021
ODGEMON-36/2020
Prejem ponudb zaključen
Izvedba meritev geotehničnega monitoringa na vkopnih...
Rok: 09.06.2021 do 12:00
CPV kode
 • 71000000 - Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
Predmet
Izvedba meritev geotehničnega monitoringa na vkopnih brežinah MMP Gruškovje in izvedba spomladanskega okrnjenega in rednega letnega jesenskega geotehničnega monitoringa pilotnih sten na MMP Sočerga v letih 2021 – 2025
Rok za predložitev ponudb
09.06.2021 do 12:00
Datum in ura odpiranja
09.06.2021 ob 12:30
Razpisna dokumentacija
Vprašanja in odgovori
Drugi podatki
Objava: 13.05.2021
ODCSI-9/2021
Prejem ponudb zaključen
Nadgradnja in razširitev centralne strojne...
Rok: 07.06.2021 do 12:00
CPV kode
 • 30200000 - Računalniška oprema in pribor
 • 32400000 - Omrežja
 • 48820000 - Strežniki
Predmet
Nadgradnja in razširitev centralne strojne infrastrukture, v šestih sklopih
Rok za predložitev ponudb
07.06.2021 do 12:00
Datum in ura odpiranja
07.06.2021 ob 12:30
Razpisna dokumentacija
Vprašanja in odgovori
Drugi podatki
Objava: 18.05.2021
ODZEM-10/2021
Prejem ponudb zaključen
Dobava zemeljskega plina
Rok: 14.06.2021 do 12:00
CPV kode
 • 9120000 - Plinska goriva
Predmet
Dobava zemeljskega plina
Rok za predložitev ponudb
14.06.2021 do 12:00
Datum in ura odpiranja
14.06.2021 ob 13:00
Razpisna dokumentacija
Vprašanja in odgovori
Drugi podatki
Objava: 18.05.2021
ODNPL-13/2021
Prejem ponudb zaključen
Dobava utekočinjenega naftnega plina propan in...
Rok: 14.06.2021 do 12:00
CPV kode
 • 9100000 - Goriva
Predmet
Dobava utekočinjenega naftnega plina propan in butan-propan
Rok za predložitev ponudb
14.06.2021 do 12:00
Datum in ura odpiranja
14.06.2021 ob 13:00
Vprašanja in odgovori
Drugi podatki
Objava: 27.05.2021
ODGO-7/2021
Prejem ponudb zaključen
Nakup goriva ter določenih izdelkov za nego in...
Rok: 28.06.2021 do 14:00
CPV kode
 • 9100000 - Goriva
Predmet
Nakup goriva ter določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov na bencinskih servisih dobaviteljev
Rok za predložitev ponudb
28.06.2021 do 14:00
Datum in ura odpiranja
28.06.2021 ob 15:00
Razpisna dokumentacija
Vprašanja in odgovori
Drugi podatki
Objava: 02.06.2021
ODMIO-22/2021
Prejem ponudb zaključen
Nakup in/ali zakup Microsoft programske opreme v...
Rok: 14.06.2021 do 12:00
CPV kode
 • 48000000 - Programski paketi in informacijski sistemi
Predmet
Nakup in/ali zakup Microsoft programske opreme v naslednjih sklopih: - Sklop 1: EA (Enterprise Agreement) - Sklop 2: Premier Support.
Rok za predložitev ponudb
14.06.2021 do 12:00
Datum in ura odpiranja
14.06.2021 ob 13:00
Razpisna dokumentacija
Vprašanja in odgovori
Drugi podatki
Objava: 09.06.2021
ODSHP-16/2021
Prejem ponudb zaključen
Pogarancijsko vzdrževanje kritične strojne opreme...
Rok: 08.07.2021 do 13:00
CPV kode
 • 50000000 - Storitve popravila in vzdrževanja
Predmet
Pogarancijsko vzdrževanje kritične strojne opreme MJU/DI in centraliziranih DO proizvajalca HP
Rok za predložitev ponudb
08.07.2021 do 13:00
Datum in ura odpiranja
08.07.2021 ob 14:00
Razpisna dokumentacija
Vprašanja in odgovori
Drugi podatki
Objava: 11.06.2021
ODOLJE-4/2021
Prejem ponudb zaključen
Dobava ekstra lahkega kurilnega olja
Rok: 13.07.2021 do 12:00
CPV kode
 • 9130000 - Nafta in destilati
Predmet
Dobava ekstra lahkega kurilnega olja
Rok za predložitev ponudb
13.07.2021 do 12:00
Datum in ura odpiranja
13.07.2021 ob 14:00
Razpisna dokumentacija
Vprašanja in odgovori
Drugi podatki