Print header

DIREKTORAT ZA JAVNO NAROČANJE

V okviru Direktorata za javno naročanje delujejo:

1. Sektor za sistem javnega naročanja,

2. Sektor za izvajanje javnih naročil v okviru katerega sta dva oddelka:

•             Oddelek za izvajanje javnih naročil s področja informatike,

•             Oddelek za izvajanje javnih naročil s področja stvarnega premoženja,

3. Sektor za e-poslovanje, svetovanje in analitiko.

Kjučne naloge direktorata so:

  • pripravljanje predpisov s področja javnega naročanja,
  • usklajevanje slovenskih predpisov s področja javnega naročanja z evropskim pravnim redom,
  • sistemsko spremljanje in sodelovanje pri usklajevanju predpisov Evropske unije in Svetovne trgovinske organizacije s področja javnega naročanja,
  • priprava gradiv za delovna telesa Evropske komisije in drugih evropskih institucij,
  • standardizacija tipskih nabav, vključno s pripravo vzorčne razpisne dokumentacije za tipične vrste javnih naročil in vzpostavitvijo baze tržnih informacij za tipske predmete naročil,
  • združevanje posameznih predmetov javnih naročil v skupna javna naročila in izvajanje postopkov skupnega javnega naročanja,
  • razvoj elektronskega poslovanja na področju javnega naročanja z celovito informatizacijo procesov javnega naročanja in vzpostavitvijo elektronskega kataloga,
  • priprava mnenj o vprašanjih s področja javnega naročanja in svetovanje naročnikom o pomembnejših javnih naročilih,
  • spremljanje izvajanja določb veljavnih zakonov s področja javnega naročanja in na njuni podlagi izdanih predpisov,
  • skrb za organizacijo in izvedbo strokovnih izobraževanj, zlasti v sodelovanju z Upravno akademijo Ministrstva za javno upravo,
  • priprava analiz o sistemu javnega naročanja,
  • sodelovanje s tujimi institucijami in strokovnjaki na področju javnega naročanja,
  • skrb za izdajanje in dostopnost strokovne literature,
  • skrb za dostopnost informacij o javnem naročanju v drugih državah,
  • vzpostavitev strokovnega okolja s prenosom dobrih praks iz tujine...