Print header

Skupna javna naročila (Naročniki)

Ministrstvo izvaja postopke oddaje skupnih javnih naročil v skladu s sklepom Vlade RS za posamezno leto in Uredbo o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/16) .

Seznam izvedenih skupnih javnih naročil, za katera so sklenjene krovne pogodbe ali okvirni sporazume z izbranimi ponudniki in datumi veljavnosti:

Predmet
Pogodba
Veljavnost
Skupno javno naročilo za dobavo energijsko učinkovitih tiskalnikov in skenerjev
05.05.2020
Nakup energijsko učinkovitih tiskalnikov, multifunkcijskih naprav in skenerjev – sklopi: 1, 2, 3 in 4 (2017/KPP...
26.04.2021
Dobava prenosnih računalnikov (nadaljevanje postopka ODPREN-24/2016)
2017/KPP22
17.04.2021
Dobava zemeljskega plina
2017/KPP-15 (ODZEM-7/2017)
31.12.2019
Skupno javno naročilo za nakup energijsko učinkovitih tiskalnikov, multifunkcijskih naprav in skenerjev
ODTISK-12/2016
04.12.2020
Nakup goriva na bencinskih servisih, v dveh sklopih
2017/KPP 13 (ODGO-4/2017)
08.01.2020
Dobava prenosnih računalnikov
ODPREN-24/2016
23.10.2020
Dobava ekstra lahkega kurilnega olja za potrebe organov Republike Slovenije
ODKOEL-5/2017
01.03.2022
Dobava utekočinjenega naftnega plina propan in butan–propan
C3130-17-161805
24.10.2019
Nakup in dobava papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3
C3130-17-161803 in C3130-17-161804
28.08.2020
1 2 3 Naprej