Print header

Skupna javna naročila (Naročniki)

Ministrstvo izvaja postopke oddaje skupnih javnih naročil v skladu s sklepom Vlade RS za posamezno leto in Uredbo o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/16) .

Seznam izvedenih skupnih javnih naročil, za katera so sklenjene krovne pogodbe ali okvirni sporazume z izbranimi ponudniki in datumi veljavnosti:

Predmet
Pogodba
Veljavnost
Nakup letalskih vozovnic
22.01.2021
Nakup prenosnih računalnikov
20.10.2020
Izvajanje poštnih storitev (sklop 7, sklop 10)
C3130-18-100028
31.12.2020
Izvajanje storitev letalskega prevoza na neposredni povezavi na zračni progi do Bruslja
KPP-5/2018
30.11.2020
Dobava pisarniškega materiala in galanterije - sklop 1
C3130-18-100022
20.11.2018
Skupno javno naročilo katerega predmet so storitve zavarovanja premoženja in premoženjskih interesov, v treh...
2017/KPP 17
31.12.2020
Nakup motornih vozil, razen specialnih vozil in vozil po posebnem naročilu
ODVOZ-12/2018
31.12.2018
Nakup energijsko učinkovitih tiskalnikov, multifunkcijskih naprav in skenerjev – sklopi: 1, 2, 3 in 4 (2017/KPP...
2017/KPP 19 – nadaljevanje postopka ODTISK-12/2016
26.04.2021
Dobava prenosnih računalnikov (nadaljevanje postopka ODPREN-24/2016)
2017/KPP22
17.04.2021
Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP
ODHP-31/2016
21.03.2020
1 2 3 Naprej