Print header

Skupna javna naročila (Naročniki)

Ministrstvo izvaja postopke oddaje skupnih javnih naročil v skladu s sklepom Vlade RS za posamezno leto in Uredbo o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/16) .

Seznam izvedenih skupnih javnih naročil, za katera so sklenjene krovne pogodbe ali okvirni sporazume z izbranimi ponudniki in datumi veljavnosti:

Predmet
Pogodba
Veljavnost
Nakup potrošnega materiala za tiskanje za tiskalnike vseh blagovnih znamk, razen HP - Sklopi 9-12, 14, 15, 18,...
Aneks št. 1 h krovni pogodbi št. C3130-23-100036
14.12.2025
Nakup goriva na bencinskih servisih dobaviteljev, v dveh sklopih
C3130-23-100038 (MOL SLOVENIJA d.o.o.) in C3130-23-100037 (PETROL d.d.)
10.01.2027
Nakup potrošnega materiala za tiskanje za tiskalnike vseh blagovnih znamk, razen HP - Sklopi 20, 23, 27-29
C3130-23-100036
14.12.2025
Nakup potrošnega materiala za tiskanje za tiskalnike vseh blagovnih znamk, razen HP - Sklopi 3, 7, 17, 22 in 25
C3130-23-100035
06.12.2025
Nakup potrošnega materiala za tiskanje za tiskalnike vseh blagovnih znamk, razen HP - Sklopi 1, 2, 4-6, 8, 13 in 16
C3130-23-100034
04.12.2025
Izvajanje protokolarnih fotografskih storitev v Sloveniji in tujini
31.12.2026
Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov - sklop 3
ODZAP-5/2023
31.12.2026
Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov - sklop 2
ODZAP-5/2023
31.12.2026
Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov - sklop 1
ODZAP-5/2023
31.12.2026
Nakup in dobava okolju manj obremenjujočega papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3
ODPAP-47/2022
10.04.2025
1 2 3 Naprej