Print header

Skupna javna naročila (Naročniki)

Ministrstvo izvaja postopke oddaje skupnih javnih naročil v skladu s sklepom Vlade RS za posamezno leto in Uredbo o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/16) .

Seznam izvedenih skupnih javnih naročil, za katera so sklenjene krovne pogodbe ali okvirni sporazume z izbranimi ponudniki in datumi veljavnosti:

Predmet
Pogodba
Veljavnost
Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov - sklop 3
ODZAP-5/2023
31.12.2026
Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov - sklop 2
ODZAP-5/2023
31.12.2026
Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov - sklop 1
ODZAP-5/2023
31.12.2026
Nakup in dobava okolju manj obremenjujočega papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3
ODPAP-47/2022
10.04.2025
Storitve avtomobilskega zavarovanja
2023/KPP 2 (ODAVTO-36/2022)
26.06.2026
Nakup, konfiguracija in namestitev energijsko učinkovitih osebnih računalnikov in zaslonov
OMRZ-1/22
25.07.2024
Nakup okoljsko manj obremenjujočih novih motornih in električnih vozil, razen vozil za posebne namene
ODVOZ-1/2023
01.09.2024
Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP - sklopi 1,2,3,6,8,9
2023/KPP-1
18.05.2025
Skupno javno naročilo za izvajanje okoljsko manj obremenjujočih poštnih storitev (sklopi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 in 9)
C3130-23-100010
15.03.2025
Dobava ekstra lahkega kurilnega olja
ODOLJE-46/2022
28.02.2027
1 2 3 Naprej