Print header

Skupna javna naročila (Naročniki)

Agencija bo v letu 2011 za organe državne uprave izvajala tiste postopke oddaje skupnih javnih naročil, za katera jo bo pooblastila Vlada Republike Slovenije.

Izvajanje javnih naročil, ki presegajo mejne vrednosti za objavo v Uradnem listu Evropske unije za organe državne uprave, bo začela agencija izvajati s 1.1.2012.

Za izvedbo posameznega skupnega javnega naročila bo agencija pripravila ustrezno dokumentacijo, ki bo na voljo naročnikom in na podlagi katere bodo oddajali svoje potrebe. Dokumentacija v elektronski obliki bo na voljo.

Seznam skupnih javnih naročil, ki jih je izvedla Javna agencija za javno naročanje RS in Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, za katera so sklenjene krovne pogodbe ali okvirni sporazume z izbranimi ponudniki in datumi veljavnosti:

Predmet
Pogodba
Veljavnost
Dobava zemeljskega plina
2017/KPP-15 (ODZEM-7/2017)
31.12.2019
Skupno javno naročilo za nakup energijsko učinkovitih tiskalnikov, multifunkcijskih naprav in skenerjev
ODTISK-12/2016
04.12.2020
Nakup goriva na bencinskih servisih, v dveh sklopih
2017/KPP 13 (ODGO-4/2017)
08.01.2020
Dobava prenosnih računalnikov
ODPREN-24/2016
23.10.2020
Dobava ekstra lahkega kurilnega olja za potrebe organov Republike Slovenije
ODKOEL-5/2017
01.03.2022
Nakup in dobava papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3
C3130-17-161803 in C3130-17-161804
28.08.2020
Storitve zavarovanja za osebna in kombinirana vozila (avtomobilsko zavarovanje), Sklop 1: : vsi posamezni...
Krovna pogodba št. C3130-17-100016
26.06.2020
Nakup, konfiguracija in namestitev osebnih računalnikov in zaslonov za obdobje 36 mesecev
ODRZ-25/2016
26.05.2020
Dobava potrošnega materiala za tiskanje
ODTON-6/2016
17.05.2019
Nakup letalskih kart
ODKART-19/2016
21.01.2019
1 2 Naprej