Print header

Skupna javna naročila (Naročniki)

Ministrstvo izvaja postopke oddaje skupnih javnih naročil v skladu s sklepom Vlade RS za posamezno leto in Uredbo o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/16) .

Seznam izvedenih skupnih javnih naročil, za katera so sklenjene krovne pogodbe ali okvirni sporazume z izbranimi ponudniki in datumi veljavnosti:

Predmet
Pogodba
Veljavnost
Dobava zemeljskega plina
2021/KPP 04 (ODZEM-10/2021)
31.12.2025
Nakup goriva na bencinskih servisih dobaviteljev
ODGO-11/2021
09.01.2024
Nakup energijsko učinkovitih tiskalnikov, večnamenskih naprav in skenerjev
021 KPP 1 (ODTISK-5/2020)
09.12.2023
Nakup okoljsko manj obremenjujočih novih motornih in električnih vozil, razen vozil za posebne namene.( SKLOP 9...
2021-P6 – (ODVOZ-1/2021)
31.12.2021
Dobava pisarniškega materiala in galanterije
C3130-21-100029
22.01.2025
Dobava potrošnega materiala za tiskanje – Sklopi 14-22
C3031-21-100027
22.08.2023
Dobava potrošnega materiala za tiskanje – Sklopi 1-13 (Lexmark)
C3130-21-100028
12.08.2023
Dobava utekočinjenega naftnega plina propan in butan – propan
C3130-21-100025
25.09.2025
Nakup okoljsko manj obremenjujočih novih motornih in električnih vozil, razen vozil za posebne namene
ODVOZ-1/2021
31.12.2021
Nakup energijsko učinkovitih tiskalnikov, večnamenskih naprav in skenerjev.
ODTISK-5/2020
09.12.2023
1 2 3 Naprej