Print header

Skupna javna naročila (Naročniki)

Ministrstvo izvaja postopke oddaje skupnih javnih naročil v skladu s sklepom Vlade RS za posamezno leto in Uredbo o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/16) .

Seznam izvedenih skupnih javnih naročil, za katera so sklenjene krovne pogodbe ali okvirni sporazume z izbranimi ponudniki in datumi veljavnosti:

Predmet
Pogodba
Veljavnost
Nakup okoljsko manj obremenjujočih novih motornih in električnih vozil, razen vozil za posebne namene
ODVOZ-23/2022
31.12.2022
Dobava ekstra lahkega kurilnega olja
ODOLJ-32/2021
28.02.2023
Dobava energijsko učinkovitih osebnih računalnikov in zaslonov (nadaljevanje postopka ODRZ-22/2019).
ODRZ-22/2019
04.02.2022
Storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov (sklop 1) in nakup opreme za prenos podatkov (sklop 2)
C3130-22-100000, C3130-22-100002
11.02.2025
Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim...
ODEL-18/2021
30.04.2026
Dobava zemeljskega plina
2021/KPP 04 (ODZEM-10/2021)
31.12.2025
Nakup goriva na bencinskih servisih dobaviteljev
ODGO-11/2021
09.01.2024
Nakup energijsko učinkovitih tiskalnikov, večnamenskih naprav in skenerjev
021 KPP 1 (ODTISK-5/2020)
09.12.2023
Dobava pisarniškega materiala in galanterije
C3130-21-100029
22.01.2025
Dobava potrošnega materiala za tiskanje – Sklopi 14-22
C3031-21-100027
22.08.2023
1 2 3 Naprej