Print header

Pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI ZA UPORABO SPLETNIH STRANI MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO, DIREKTORAT ZA JAVNO NAROČANJE

OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami Splošnih pogojev uporabe spletnih vsebin/storitev DJN. Vsakič ko se uporabnik prijavi na www.djn.mju.gov.si potrjuje, da se strinja z vsemi določbami in sprejema vse navedene pogoje uporabe. V kolikor se uporabnik z določbami ne strinja, mu uporaba storitev ni dovoljena.

Uporabnik jamči uredništvu spletnih strani Ministrstva za javno upravo, da ne bo uporabljal spletnih strani in storitev DJN za dejavnosti, ki so v nasprotju z veljavnimi predpisi Republike Slovenije.

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Vsebina splošnih pogojev se nanaša na pogoje uporabe vsebin/storitev na spletnih straneh www.djn.mju.gov.si. Ta pravila predstavljajo pogodbo v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. Vsak uporabnik s trenutkom začetka uporabe storitev spletne strani soglaša z vsebino te pogodbe in ga pogodba tudi zavezuje.

2. PONUDNIK IN UPORABNIKI SPLETNIH STRANI

Ponudnik, lastnik in skrbnik spletnih strani je Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: DJN).

Uporabnik storitve je vsaka fizična ali pravna oseba, ki obišče spletno stran, se registrira in ga na kakršenkoli način uporablja (v nadaljevanju: uporabnik). Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način, pod pogoji in v skladu s temi pogoji ter drugimi navodili ponudnika.

3. AVTORSKE PRAVICE

Celotna vsebina spletnih strani je avtorsko delo Ministrstva za javno upravo. Avtorsko delo je zaščiteno v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/1995, 9/2001, 20/2001, 85/2001, 43/2004, 58/2004, 17/2006, 139/2006 in 68/2008). Vsebine, objavljene na spletnih straneh je dovoljeno pregledovati in reproducirati v enem izvodu v elektronski obliki na lastnem računalniku izključno za lastne potrebe. Ne sme pa se jih spreminjati, prepisovati, drugače reproducirati, ponovno objavljati, pošiljati po pošti ali kako drugače uporabljati in razširjati niti v komercialne, niti v nekomericalne namene brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja DJN.

V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin spletnih strani se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila.

4. VSEBINA SPLETNIH STRANI

Spletne strani so namenjene predvsem uporabnikom (naročniki, ponudniki, zainteresirana javnost), kot pomoč pri vključevanju v skupna javna naročila in ostala naročila, ki jih izvaja DJN.

Na spletnih straneh DJN bodo tudi objavljene uporabne vsebine s področja javnega naročanja.

5. DOSTOPNOST SPLETNIH STRANI

Spletne strani DJN so praviloma dostopne 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do spletnih strani zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem, si ponudnik pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev dostopa do spletnih strani.

Ponudnik ne jamči dostopnosti spletnih strani ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov internetnih storitev, ali kakršnihkoli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje ...) ter višje sile.

6. ODGOVORNOST DJN

Ponudnik se bo po najboljših močeh trudil zagotavljati najbolj točne in najnovejše podatke na svojih straneh, vendar opozarja uporabnike spletnih strani, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za celovitost strani in točnost objavljenih informacij. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Ponudnik ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, prav tako ne odgovarja za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi izhajale iz obstoja spletnih strani, iz dostopa do in/ali uporabe in/ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali so bili obveščeni o možnosti take škode.

V kolikor obstajajo na tej spletni strani določene povezave na druge spletne strani ali datoteke, ki niso v nikakršni povezavi s ponudnikom in nad katerimi ponudnik nima nadzora, ponudnik ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katere koli spletne strani, za katero nudi povezavo ali referenco in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

7. ZAVEZA UPORABNIKA

Uporabnik se zavezuje, da pri uporabi spletnih strani in storitev ne bo:

•    oznanjal, objavljal, razglašal, nalagal, distribuiral ali razširjal kakršnih koli neprimernih, sramotnih, škodljivih, poniževalnih, posegajočih v tuje pravice, nespodobnih, k nestrpnosti pozivajočih ali protizakonitih vsebin, informacij ali imen;

•    nalagal in objavljal povezav na datoteke, ki vsebujejo material, zaščiten z avtorskimi pravicami, zakoni o varovanju osebnih podatkov ter drugimi zakoni, ki kakorkoli omejujejo in prepovedujejo javno oznanjanje, objavljanje, razglašanje, nalaganje, distribucijo ali razširjanje, razen v primeru, ko ima za to zakonsko pravico ali pa je takšno pravico pridobil s pogodbo;

•    nalagal in objavljal povezav na datoteke, ki vsebujejo viruse, poškodovane datoteke ali kakršnekoli druge programe ali vsebino, ki lahko uniči ali poškoduje računalniško opremo spletnih strani ali drugih uporabnikov;

•    objavljal osebnih podatkov;

•    posegal v spletne strani na kakršenkoli način, ki bi spremenil, odstranil ali poškodoval objavljene podatke.

Uporabnik se zavezuje, da bo ponudnika obvaroval kakršnih koli zahtevkov tretjih oseb, ki bi bile oškodovane ali prizadete zaradi kakršnih koli kršitev pravic tretjih ali veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji s strani uporabnikov; da se bo sam aktivno v obrambo ponudnikov udeleževal vseh sodnih in drugih postopkov in da ne bo storil v teh postopkih ali drugače ničesar zoper interese ponudnika; prav tako, da bo ponudnika pravočasno obveščal o vseh relevantnih zahtevkih tretjih in drugih informacijah, ki bi se nanašale tudi na ponudnika, izhajajoč iz kršitev uporabnika pri uporabi spletnih strani.

8. PRAVICE PONUDNIKA IN POLITIKA ZASEBNOSTI

Uporabnik se strinja, da lahko ponudnik:

- firmo, naslov in elektronski naslov uporabnika uporabi pri izdelavi seznamov za pošiljanje komercialnih in ostalih sporočil v pisni in/ali v elektronski obliki.

Ponudnik spletnih strani si pridržuje pravico zbiranja podatkov o obiskovalcih spletnih strani za potrebe statistične obdelave in boljšega delovanja portala. Prav tako si pridržuje tudi pravico beleženja IP naslovov pri storitvah, ki omogočajo objavo informacij, vsebin in sporočil s strani uporabnikov.

Zbrani podatki o uporabnikih se uporabljajo izključno za lažjo komunikacijo z uporabniki in statistično obdelavo. Ponudnik pa si pridržuje pravico posredovati vse njemu znane podatke o uporabnikih spletnih strani sodišču ali drugim državnim organom v primeru, da za to obstaja zakonska obveznost.

9. ODGOVORNOST ZA ŠKODO

V nobenem primeru ponudnik ni odgovoren za kakršno koli škodo, ki nastane posredno ali neposredno, materialno ali nematerialno, za nenamerno škodo, vključno z izgubo dobička, uničenjem podatkov, nezmožnostjo uporabe, ki nastane:

•   z uporabo spletnih strani ali njegovih storitev

•   z nezmožnostjo uporabe spletnih strani ali njegovih storitev

•   z uporabo katere koli informacije, vsebine, storitve, izdelka, programske opreme pridobljene z uporabo spletnih strani.

10. REKLAMACIJE

Uporabnikom je zagotovljena tehnična podpora in pomoč na elektronskem naslovu sb{qjtj/nkvAhpw/tj/

Ponudnik vodi vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki skladno s svojimi pravili delovanja in veljavno zakonodajo Republike Slovenije. Ponudnik se zavezuje, da bo tekoče reševal morebitne tehnične in/ali vsebinske reklamacije. Ponudnik bo v primeru utemeljenih reklamacij zagotovil uporabnikom odpravljanje vzrokov za reklamacijo ter, v kolikor ugotovi nepravilnosti na strani ponudnika internetnih storitev, posredoval ponudniku internetnih storitev, ki je dolžan napako odpraviti. V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času ter o tem obvestil uporabnika.

Če se reklamacije nanašajo na ponudnika internetnih storitev, bo ponudnik predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika internetnih storitev, ki je dolžan napako odpraviti.

11. KRŠENJE POGOJEV

Ponudnik si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop.

Ponudnik si pridržuje pravico onemogočiti dostop uporabnikom, ki namerno ali iz  malomarnosti posredujejo tretjim osebam svoje geslo in/ali uporabniško ime.

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku ali ponudniku internetnih storitev kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Morebitne kršitve pri uporabi spletnih strani s strani drugih uporabnikov sporočite ponudniku z e-pošto na naslov sb{qjtj/nkvAhpw/tj

13. SPREMEMBE POGOJEV

Ponudnik lahko spreminja pogoje uporabe vsebin spletnih strani brez obrazložitve.

 

Nazaj