Print header

Delavnica OECD - ABC Hub - Letališka 3, BTC City Ljubljana, spodnja etaža Emporiuma (18.11.2019 med 10.00 in 14:00 uro)

form with id 73 is not in database, not active or is deleted

* obvezna polja

Ob prijavi na dogodek, ki ga organizira Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje, nam boste posredovali nekatere svoje kontaktne podatke (ime in priimek, organizacijo, iz katere prihajate, kontaktni elektronski naslov in telefonsko številko). Te podatke zbiramo izključno z namenom organizacije dogodka in bodo uporabljeni za dobro izvedbo dogodka (zagotavljanje primernega števila udeležencev glede na kapaciteto prostora, obveščanje o dogodku, ipd). Lista prisotnosti po izvedenem dogodku ne bo več uporabljena, hranjena pa bo skladno z določbami Uredbe o upravnem poslovanju in Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je točka a prvega odstavka 6. člena UREDBE (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES in 8. ter 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov.
Podatke skrbno hranimo in jih ne posredujemo tretjim osebam. Vaši osebni podatki bodo obdelani v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Imate pravico, da od upravljavca zahtevate dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in pravico do ugovora obdelave. Imate pravico, da privolitev kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se na podlagi privolitve izvaja do njenega preklica.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje, Tržaška 21, 1000 Ljubljana oz. gp.mju@gov.si.
Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za javno upravo:
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
E: dpo.mju@gov.si

Morebitno pritožbo zoper naše ravnanje z vašimi osebnimi podatki lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

S podpisom/oddajo prijavnice na dogodek soglašate z zgoraj opisano obdelavo osebnih podatkov s strani Ministrstva za javno upravo.