Print header

Skupna javna naročila (Naročniki)

Ministrstvo izvaja postopke oddaje skupnih javnih naročil v skladu s sklepom Vlade RS za posamezno leto in Uredbo o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/16) .

Seznam izvedenih skupnih javnih naročil, za katera so sklenjene krovne pogodbe ali okvirni sporazume z izbranimi ponudniki in datumi veljavnosti:

Predmet
Pogodba
Veljavnost
Storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov
C3130-22-100000
11.02.2025
Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim...
ODEL-18/2021
30.04.2026
Dobava zemeljskega plina
2021/KPP 04 (ODZEM-10/2021)
31.12.2025
Nakup goriva na bencinskih servisih dobaviteljev
ODGO-11/2021
09.01.2024
Nakup energijsko učinkovitih tiskalnikov, večnamenskih naprav in skenerjev
021 KPP 1 (ODTISK-5/2020)
09.12.2023
Dobava potrošnega materiala za tiskanje – Sklopi 14-22
C3031-21-100027
22.08.2023
Dobava potrošnega materiala za tiskanje – Sklopi 1-13 (Lexmark)
C3130-21-100028
12.08.2023
Nakup in/ali zakup Microsoft programske opreme v naslednjih sklopih: - Sklop 1: EA (Enterprise...
ODMIO-22/2021
31.12.2023
Dobava utekočinjenega naftnega plina propan in butan – propan
C3130-21-100025
25.09.2025
Nakup energijsko učinkovitih tiskalnikov, večnamenskih naprav in skenerjev.
ODTISK-5/2020
09.12.2023
1 2 3 Naprej