Print header

Skupna javna naročila (Naročniki)

Ministrstvo izvaja postopke oddaje skupnih javnih naročil v skladu s sklepom Vlade RS za posamezno leto in Uredbo o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/16) .

Seznam izvedenih skupnih javnih naročil, za katera so sklenjene krovne pogodbe ali okvirni sporazume z izbranimi ponudniki in datumi veljavnosti:

Predmet
Pogodba
Veljavnost
Dobava potrošnega materiala za tiskanje
C3130-19-100012
09.08.2021
Nakup okoljsko manj obremenjujočih novih motornih in električnih vozil, razen vozil za posebne namene
ODVOZ-3/2019
31.12.2019
Storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov ter storitve prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega...
ODMOB-7/2018
14.04.2022
Dobava pisarniškega materiala in galanterije (sklop 2, 3, 4, 5)
ODGIP-2/2018
22.01.2022
izvajanje poštnih storitev (Sklopi 1, 2, 3, 4, 6, 8 in 9)
2018/KPP 4 (ODPOSTA-4/2018)
31.01.2021
Storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov ter storitve prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega...
ODMOB-7/2018
10.02.2022
Nakup letalskih vozovnic
ODKART-8/2018
22.01.2021
Nakup prenosnih računalnikov
ODPREN-24/2016
20.10.2020
Izvajanje poštnih storitev (sklop 7, sklop 10)
C3130-18-100028
31.12.2020
Dobava zemeljskega plina
2017/KPP-15 (ODZEM-7/2017)
31.12.2021
1 2 3 Naprej